گذر 50 سال و مروری بر گذشته

با سلام که شروعی برای آشنائی بوده و هست
در ورود به پنجاه و یکمین سال زندگی تولدی دیگر را تجربه و سفر را در سر لوحه زندگیم قرار داده و امیدوارم بتوانم با تشویق جوانان خوب این کشور زیبا شاهد حضور پرشورشان در سراسر ایران عزیز باشم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s