خداحافظی

امروز دوست جوانی از کشور سوئیس که در مدت کوتاهی که پیش ما بود بسیار ما را وابسته به خود کرده بود در ادامه مسیر سفرش به سریلانکا به سمت تهران حرکت کرد

بهترین آرزوها را برای او و تمامی جوانان در سراسر دنیا دارم

Advertisements